Merhaba,
Bu makalede galera cluster üzerinde mysql kullanırken, son derece önemli bir parametreden bahsedeceğim.

Galera Cluster aslında open source ve free bir cluster yazılımı. Mysql ile uyumundan dolayı MariaDB ve Percona aktif-aktif cluster konfigürasyonunda Galera Cluster altyapısını tercih ediyor.

Shared noting mantığında çalışan bu clusterda data tüm node’larda tutuluyor. Uygulama istediği node’a bağlanıp işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Yapılan DML, DDL, DCL işlemleri wsrep api’si ile diğer node’lara taşınıyor.

Data tüm node’larda ayrı ayrı tutulduğundan node ekleme durumunda datanın tamamının diğer node’a aktarılması gerekli. Bu işleme SST (State Snapshot Transfer) deniyor.

Eğer clusterdaki node’lardan birisi belli bir süre kesinti yaşamış ve daha sonra cluster’a tekrar dahil oluyor ise bu işleme de IST (Incremental Snapshot Transfer) deniyor. IST sırasında datanın tamamı değil, sadece değişen kısmı diğer node’a aktarılıyor. Ancak bu noktada çok önemli bir soru var;

IST için cluster ne kadarlık bir kesintiyi tolere edebilir?

Bu sorunun cevabı ortamdan ortama değişkenlik gösterecektir. Galera üzerinden incremental datanın tutulduğu bir fiziksel dosya var; galera.cache. Bu dosya her node’da bulunuyor ve ilgili node üzerinde yapılan tüm işlemler tutuluyor. Bir nevi bin log doyası gibi düşünebilirsiniz. Dosyayı data dizini içerisinde bulabilirsiniz;

(more…)

Selamlar,

Hata

DBUA ile 11.2.0.3’den 12.2.0.1’e upgrade yaparken aşağıdaki gibi bir hata aldık.

Ortam Bilgileri

RDBMS versiyonları: 11.2.0.3.15 -> 12.2.0.1.190716

Çözüm

Aşağıdaki adımlar uygulandı ve DBUA üzerinden retry butonuna basıldı. Upgrade başarılı tamamlandı.

create user anonymous identified by "anonymous" default tablespace sysaux; 
grant create session to anonymous;
alter user anonymous account lock; 
BEGIN
dbms_registry.update_schema_list('XDB',dbms_registry.schema_list_t('ANONYMOUS'));
END;
/ 

ORA-1403 when Revoking Default Grant of INHERIT PRIVILEGES on XDB and ANONYMOUS (Doc ID 2289675.1)

Merhabalar,

Aşağıdaki adımları takip ederek RedHat sisteminiz üzerine PostgreSQL Database kurabilirsiniz.

1 – Download ve extract işlemleri

# gunzip postgresql-12.1.tar.gz
# tar xf postgresql-12.1.tar

2 – Dizini Değiştirin, Çalıştırın ve Kodu Derleyin

# cd postgresql-12.1/
# ./configure
# make install-world
# cd /usr/local/pgsql/
(more…)

Merhaba,
Oracle Exadata makinelerinde Cisco switch’lerin telnet password’ünü aşağıdaki adımları izleyerek değiştirebilirsiniz.

telnet 172.16.0.30
enable
configure terminal
line vty 0 4
password <new_passwd>
login
end
show run
copy run start

Kaynak:
Steps for Changing the Telnet Password for CISCO Switch Included on Exadata Database Machine (Doc ID 1454873.1)

Selamlar,
aşağıdaki adımları izleyerek exadata’nızı tutarlı bir şekilde kapatıp açabilirsiniz.

CHECKS

1. check all cell nodes (MS, RS & CELLSRV services must be running)

cd /opt/oracle.SupportTools/onecommand
cat dbs_group
cat cell_group

dcli -g cell_group -l root "su - celladmin -c \"cellcli -e list cell detail \""

dcli -g cell_group -l root "su - celladmin -c \"cellcli -e LIST GRIDDISK WHERE STATUS = 'inactive' \""
(more…)

Merhabalar,

bir müşterimiz yanlışlıkla Oracle RAC ortamında 2. node üzerindeki Oracle Home’u sildi. Sadece RDBMS home silindiği için cluster ayakta ve sorunsuz çalışıyor. Aşağıdaki adımları izleyerek 2. node’u kesintisiz olarak tekrar cluster’a ekledik.

  1. Update node’list komutu ile ikinci node inventory’den çıkartılmış olur. Oracle user’ı  ile çalıştırılır.
[oracle@dbnode1 bin]$ ./runInstaller -updateNodeList ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/dbhome_1 "CLUSTER_NODES=dbnode1"
Starting Oracle Universal Installer...

Checking swap space: must be greater than 500 MB. Actual 24574 MB Passed
The inventory pointer is located at /etc/oraInst.loc
The inventory is located at /u01/app/oraInventory
'UpdateNodeList' was successful.
(more…)