Linux Üzerine PostgreSQL Veritabanı Kurulumu

Merhabalar,

Aşağıdaki adımları takip ederek RedHat sisteminiz üzerine PostgreSQL Database kurabilirsiniz.

1 – Download ve extract işlemleri

# gunzip postgresql-12.1.tar.gz
# tar xf postgresql-12.1.tar

2 – Dizini Değiştirin, Çalıştırın ve Kodu Derleyin

# cd postgresql-12.1/
# ./configure
# make install-world
# cd /usr/local/pgsql/

3 – Yapılandırma Ayarları

# adduser postgres
# mkdir /usr/local/pgsql/data
# passwd postgres
# chown postgres /usr/local/pgsql/data/
# su – postgres

3.1 – “bash_profile” Dosyasını Editleyin.

$ vi .bash_profile
  • PATH=$PATH:$HOME/bin
  • LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/pgsql/lib
  • export LD_LIBRARY_PATH
  • PATH=/usr/local/pgsql/bin:$PATH
  • export PATH
 $ source .bash_profile
 $ which initdb
 $ initdb --pgdata=/usr/local/pgsql/data
 $ pg_ctl -D /usr/local/pgsql/data -l logfile start

4 – “pg_hba.conf” ve “postgresql.conf” Dosyalarını bağlantı konfigürasyonu için aşağıdaki gibi düzenleyin.

$ vi /usr/local/pgsql/data/pg_hba.conf

Tüm ipler ile eşlebilmek için ;

host all all 0.0.0.0/0 trust


$ vi /usr/local/pgsql/data/postgresql.conf 

Tüm ipleri dinlemek için ;

listen_addresses = ‘*’

*** Satır başında bulunan “#” kaldırmayı unutmayın!

5 – Database servisini başlatın.

$
pg_ctl -D /usr/local/pgsql/data restart

6 – Veritabanına bağlanıp, listeleyebilirsiniz.

$
psql
postgres=#
\l

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *