Selamlar,

Hata

DBUA ile 11.2.0.3’den 12.2.0.1’e upgrade yaparken aşağıdaki gibi bir hata aldık.

Ortam Bilgileri

RDBMS versiyonları: 11.2.0.3.15 -> 12.2.0.1.190716

Çözüm

Aşağıdaki adımlar uygulandı ve DBUA üzerinden retry butonuna basıldı. Upgrade başarılı tamamlandı.

create user anonymous identified by "anonymous" default tablespace sysaux; 
grant create session to anonymous;
alter user anonymous account lock; 
BEGIN
dbms_registry.update_schema_list('XDB',dbms_registry.schema_list_t('ANONYMOUS'));
END;
/ 

ORA-1403 when Revoking Default Grant of INHERIT PRIVILEGES on XDB and ANONYMOUS (Doc ID 2289675.1)

Merhaba,
Oracle Exadata makinelerinde Cisco switch’lerin telnet password’ünü aşağıdaki adımları izleyerek değiştirebilirsiniz.

telnet 172.16.0.30
enable
configure terminal
line vty 0 4
password <new_passwd>
login
end
show run
copy run start

Kaynak:
Steps for Changing the Telnet Password for CISCO Switch Included on Exadata Database Machine (Doc ID 1454873.1)

Selamlar,
aşağıdaki adımları izleyerek exadata’nızı tutarlı bir şekilde kapatıp açabilirsiniz.

CHECKS

1. check all cell nodes (MS, RS & CELLSRV services must be running)

cd /opt/oracle.SupportTools/onecommand
cat dbs_group
cat cell_group

dcli -g cell_group -l root "su - celladmin -c \"cellcli -e list cell detail \""

dcli -g cell_group -l root "su - celladmin -c \"cellcli -e LIST GRIDDISK WHERE STATUS = 'inactive' \""
(more…)

Merhabalar,

bir müşterimiz yanlışlıkla Oracle RAC ortamında 2. node üzerindeki Oracle Home’u sildi. Sadece RDBMS home silindiği için cluster ayakta ve sorunsuz çalışıyor. Aşağıdaki adımları izleyerek 2. node’u kesintisiz olarak tekrar cluster’a ekledik.

  1. Update node’list komutu ile ikinci node inventory’den çıkartılmış olur. Oracle user’ı  ile çalıştırılır.
[oracle@dbnode1 bin]$ ./runInstaller -updateNodeList ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/dbhome_1 "CLUSTER_NODES=dbnode1"
Starting Oracle Universal Installer...

Checking swap space: must be greater than 500 MB. Actual 24574 MB Passed
The inventory pointer is located at /etc/oraInst.loc
The inventory is located at /u01/app/oraInventory
'UpdateNodeList' was successful.
(more…)